Studio Dentistico Croazia - logo

Studio Dentistico Croazia - logo

Cell. 339.85.80.577
E-mail: info@studiodentisticocroazia.com
Skype name: DentistaCroazia

Vuoi Essere
Richiamato Personalmente? 

Compila i Tuoi Dati e Sarai Richiamato Entro 24 ore!!

B PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za marketing i turistička agencija
B PLUS d. o. o.
Sjedište/adresa: Dražička 1/B, 51000 Rijeka
OIB: 89248977945, Upisano u Trgovački sud u Rijeci pod brojem Tt-12/2041-2, MBS 040283652
Temeljni kapital 20.000,00kn uplaćen u cjelosti, Član uprave: Bosiljka Krepelnik
Žiro račun: 2340009-1110520328 kod PBZ d.d, 10000 Zagreb, Račkoga 6, IBAN: HR9823400091110520328 kod PBZ d.d., 10000 Zagreb, Račkoga 6, SWIFT: PBZGHR2X
Copyright © 2012 · · All rights reserved